ข้อตกลงและเงื่อนไข

ปรับปรุงโดย:  Admin    วันที่: 08-04-2559  18:41 น.
1.  We love The King radio  มิได้รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้จะมีความถูก ต้อง ทันสมัย หรือมีความสมบูรณ์ตามความคาดหมายของผู้ใช้
2.  We love The King radio  ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเปิดใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์อันเกิดจากการเข้าใช้หรือดาวน์ โหลดข้อมูล รูปภาพ มัลติมีเดียไฟล์ หรือสิ่งอื่นใดจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดความสามารถในการทำงาน
3.  กรณีเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บ ไซต์อื่นๆ ซึ่งถือว่าอยู่นอกเหนือการควบคุม We love The King radio  มิได้รับรองเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นและขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อ ความเสียหายอันเกิดจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
4.  We love The King radio  ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาภายในเว็บไซต์ หรือหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวรเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ และการหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวรนั้น
5.  We love The King radio  ไม่รับประกันว่าบริการบนเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ทุก ราย จะไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือไม่มีความผิดพลาด หรือบริการที่ได้รับผ่านเว็บไซต์จะไปตามความคาดหมายของผู้ใช้ทุกประการ การตัดสินใจใช้หรือตอบรับบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง และยอมรับความเสี่ยงสำหรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
6.  โปรด ระลึกไว้เสมอว่าโดยกฎสากลของการใช้อินเตอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้จะต้องทำตามกฎของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและข้อความ และเนื้อหาที่ยอมรับได้ของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านตกลงที่จะทำการกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการส่งผ่าน ข้อมูลจากประเทศไทยหรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่

ข้อตกลงการใช้งานกล่องข้อความ
1.  วัตถุประสงค์ของการเปิดให้ใช้กล่องข้อความ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเพลง หรืออื่น ๆ ตามดุลพินิจของผู้ดูแล
2.  ห้ามใช้คำหยาบ, คำไม่สุภาพ, คำพูดดูหมิ่น หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยก หลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความดูหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
3.  ห้ามโพสต์หรือแชร์ภาพ หรือ คลิ๊ปวิดีโอ ที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือไม่เหมาะสม กรณีนี้บล็อกผู้ใช้ สถานเดียว
4.  ห้ามโพสต์หรือแชร์ ขายสินค้า ฝากร้าน ฝากเพจ ในเชิงธุรกิจ อนุญาตให้โพสต์เฉพาะกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การศึกษา
5.  ห้ามโพสต์ เบอร์โทรศํพท์ ลงในกล่องข้อความ (ถ้าจะให้กรุณาผ่านข้อความส่วนตัว)
6.  ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิในการบล็อกผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนข้อตกลง หรือตักเตือนในกรณีที่ฝ่าฝืนไม่ร้ายแรง

เข้าชม2,990ครั้ง